April 2021 - månaden med alla väder utom sprutväder. Men nu kommer ogräsen

Nyhet - Växtskydd
Renkavleplantor från renkavlefält Västergötland april 2021

Snön smälte, våren kom, gödningen spreds. Sedan kom april och för många lantbrukare i södra Sverige var det dags att plocka fram sprutan för att bekämpa gräsogräs. Tyvärr har april hittills varit en månad som karakteriserats av snabba växlingar mellan olika väderlekar såsom regn, snö, frost och blåst. Kort och gott nästan alla väderlekar förutom bra sprutväder!
 
En försenad vårbehandling i kombination med gynnsamma tillväxtbetingelser för ogräsen före vintern innebär att ogräsen i en del fält har hunnit bli större än normalt, särskilt i fält som inte höstbehandlats. Det är allvarligt då stora ogräsplantor, särskilt av ett flertal gräsogräsarter, riskerar att leda till en betydlig försämring av bekämpningseffekten om inte dosen och preparatvalet anpassas till de rådande förhållandena.

Här finns kunskap för dig som ska bekämpa gräsogräs även om de hunnit bli större än vanligt.