Presentationen från webinar

Nyhet - Växtskydd

Ny vårherbicid mot flyghavre och kvickrot är nu lanserad 

Lägg namnet AVOXA på minnet - en ny era av ogräsbekämpning är nu inledd för de svenska lantbrukarna! 

Innovationen AVOXA innehåller de två aktiva substanserna Pinoxaden och Pyroxulam, som tillsammans formar en bred och effektiv gräs- och örtogräsherbicid i höstvete, vårvete, råg och rågvete. 

En efterlängtad nyhet för alla som vår behandlar mot gräs och örtogräs!

Det här ger en ny nivå av kontroll på ogräsen,

säger Erik Jönsson, Sales & Field Technician på Syngenta.

Inte minst på flyghavre, där befintliga äldre produkter ofta lämnar dvärgplantor som kan gå i vippa, fröa av sig och därmed öka problematiken till nästa år. Det gör inte AVOXA!