Rätt betningsmedel gör skillnad!

Nyhet - Växtskydd
Vibrance Gold video

Det finns helt nya möjligheter med betningsmedel på den svenska markanden.

2019 lanserar Vibrance Gold brett till svenska odlare. 

Erik Jönsson var ute och undersökte hur Vibrance betningen påverkat etableringen i ett försök i Östersgötland och såg fina effekter både vid normal och sen sådd. 

Se vidoerna här!