Framtida jordbruk kräver åtgärder och innovation

Pressmeddelanden
FFA 2019

Idag hölls den 12: e FFA-konferensen, som är ett forum för framtida jordbruk, samt ett partnerskap mellan organisationer och företag - inklusive Syngenta. Temat för årets konferens var hållbart jordbruk och ”next generation”

Vi måste göra någonting nu och det vi redan har lovat i förhållande till framtidens klimat och jordbruk. Vi har inte längre tid att vänta. Och vi måste fokusera på jordbruket ur många perspektiv. Vi har 12 år på oss att få det gjort.

Det är meddelandet från Janez Potočnik, ordförande i FFA 2019 och ordförande för Rise Foundation.

Flera av dagens talare kom överens om att vi både kommer att uppleva ökat tryck och stöd från den kommande generationen, eftersom de på många sätt ligger före oss i vårt tänkande idag. Detta i kombination med att de är mer oroade över klimatet, hur de bor och vad de äter. 

Miguel Arias Cañete, EU: s klimat- och energikommissionär deltog också i debatten och han betonade att det även finns goda affärspotentialer för framtida bönder i form av ny teknik och lösningar och det är sättet att göra jordbruket mer hållbart.

Partnerskap var också ett ord som nämndes många gånger som en del av lösningen för ett hållbart jordbruk i framtiden. Dessutom skall säkerställas att att så många olika partners med intresse för jordbruket som möjligt arbetar mot samma mål.

Varken Syngenta eller någon annan har svar på hur vi möter de globala utmaningarna för framtida jordbruk och livsmedelsproduktion, men vi kan gemensamt hitta lösningarna. Hos Syngenta inleder vi många olika samarbeten och partnerskap med olika intressenter i Norden och världen runt varje år för att främja och dela vår förståelse för det moderna jordbruket. Hållbarhet spelar här en avgörande roll. Det är bl a detta som är drivkraften för oss, som leder till utveckling nya produkter och lösningar

säger chefen för Sustainability Nordic, Syngenta Carina Christine Skovmøller och fortsätter:

För oss är det viktigt att vi har en öppen och tvärgående dialog om vad framtidens jordbruk är och att vi alla gör vårt bästa för att bidra. Därför är det extremt viktigt att vi gemensamt har ett forum över hela EU, som FFA, där vi kan diskutera och hitta lösningar om du så är lantbrukare, forskare, företag eller intresseorganisation,

Läs mer om FFA och tillgång till bildmaterial: https://www.forumforagriculture.com/

Ytterligare information kontakta: 
Carina Christine Skovmøller
Tel 0045 61557021
[email protected]