Hållbarhets redovisning 2018

Nyhet - Syngenta
Syngenta Sustainability Report 2018

Vår hållbarhets redovisning för 2018 har just lanserats. Här kan du läsa mer om hur vi skapar värde för jordbruket nu och på lång sikt. Resultaten för 2018 visar att vi har gjort stora framsteg mot våra mål för 2020 – i vissa områden har vi redan uppnått de mål som fastställts för 2020.

Genom våra mål sättningar har vi också gjort ett betydelsefullt bidrag till uppnåendet av FN: s världs mål.

Läs mer om våra 2020 mål och prestationer i vår senaste hållbarhets redovisning 2018.