Dags för första N-givan i Hyvido hybridkorn - anpassa till beståndets utseende | Syngenta

You are here

Share page with AddThis

Dags för första N-givan i Hyvido hybridkorn - anpassa till beståndets utseende

Utsäde
19.03.2018
Hyvido mark - Dags för första N-givan i din Hyvido hybridkorn

Höstkorn har generellt ett snabbt utvecklingsförlopp på våren och därför alltid ett behov av tidig kvävetillförsel – detta gäller på samma sätt för Hyvido hybridhöstkorn. Så fort fälten är farbara och gällande miljöregler medger gödsling, så är det alltså från och med nu dags att ge sig ut med säsongens första kvävegiva

Som en följd av de besvärliga etableringsförhållandena hösten 2017, nådde höstgrödorna i genomsnitt inte det utvecklingsstadie som de brukar – i många fall blev såväl uppkomst som bestockning svagare än normalt. Vi vet också att bestockningen i höstkorn klingar av i mitten av april när dagslängden överstiger 14 timmar. Sammantaget betyder detta att vi med gödselns hjälp har kort tid på oss att ”blåsa liv i bestockningen”. Vår rekommendation blir att i fält göra en bedömning av antalet skott/planta och därefter snarast utföra en 1:a gödsling enligt följande:
 
< 3 skott/planta         Tillför 2/3 av planerad N-giva
> 3 skott/planta         Tillför ½ av planerad N-giva
Kommentar: Kom ihåg svavel, ca 1 kg per 10 kg N.

Ganska snart därefter blir det dags att tänka på manganförsörjningen – odlingarna på de lätta jordar brukar uppvisa de största bristerna/behoven. Åtgärdas med sprutning.

Inför den 2:a kvävegivan, ca mitten av april när stråskjutningen startar, rekommenderas en skattning av skördenivån i förhållande till den normala. Detta för att vid behov kunna justera den från början planerade totala N-givan. Räkning av antalet skott/m2 kan då ge en viss vägledning – 650 st/m2 anses som det optimala för att ge en hög kärnskörd med bra kärnkvalitet och rymdvikt.