Försök 2015 – Syngentas sorter ser lovande ut | Syngenta

You are here

Share page with AddThis

Försök 2015 – Syngentas sorter ser lovande ut

Nyhet - Utsäde
01.05.2015

Försök 2015 – Syngentas sorter ser lovande ut 

Se hur våra toppsorter SY Carlo och SY Alister såg ut i början av april 2015 på några olika försöksplatser runt om i landet

SY Carlo - Toppavkastande hybrid i pole position efter vintern.


SY Carlo är i mycket gott skick efter vintern i samtliga av årets försök. Tillväxten är redan igång i Sydsverige och SY Carlo har utvecklats kraftigt vid Lilla Böslid. Vid de andra försöksplatserna har tillväxten nyligen kommit igång. Det finns goda förutsättningar för att SY Carlo kommer att bli en av Sveriges mest högavkastande sorter även i år, vilket tillsammans med de i övrigt mycket goda odlingsegenskaperna och hög odlingssäkerhet gör den till ett bra val inför höstrapssådden 2015 

Läs mer om SY Carlo 
            

 Löderup den 10/4                                                             Lilla Böslid den 9/4 

            
Örebro den 8/4                                                                 Eskilstuna den 9/4

 

SY Alister - Högavkastande klumprotresistent hybrid med goda egenskaper


SY Alister är sorten som gör det möjligt att odla höstraps även när marken infekterats med klumprotsjuka. SY Alister är flexibel vad gäller såtidpunkt men har en relativt långsam tillväxt på hösten. På våren har den en mycket snabb tillväxt vilket syns tydligt i försöket vid Nöbbelöv där sorten odlas på infekterad mark. I Vadstena ser beståndet lite glest ut men med ett jämnt plantantal kommer det räcka till en fullgod skörd. 

Läs mer om SY Alister 
             

Nöbbelöv den 10/4                                                             Vadstena den 8/4