Höstkorn – var uppmärksam på mangan och bladlöss

Nyhet - Utsäde
Rödsotvirus

Höstkorn ska alltid behandlas förebyggande med mangan redan på hösten. Genom att bladgödsla med mangan förbättras tillväxten och övervintringen. Vid kraftig vegetativ tillväxt ökar risken för manganbrist då röttern helt enkelt inte riktigt hänger med. Behandlingen bör ske förebyggande när grödan har 3-4 blad. På lätta jordar och på jordar med högt pH kan behandlingen behöva upprepas. 

Kontrollera också förekomsten av bladlöss i fält. Det är inte lössen i sig som är huvudproblemet utan de rödsotvirus som de sprider. Rödsotvirus kan orsaka stora skador i höstkorn. Vid angrepp blir plantan senare förkrymt, gulfärgad och buskig. Vanligen uteblir skörden helt på drabbarde partier av fältet. Någon fungerande bekämpningströskel finns inte i höstkorn! Hittar du löss i fältet kör du med normal dos. Närheten till gräsmarker, strandängar, betesmarker och vallodling ökar risken att få in virussmittan till fälten. Lössen kan vara svåra att upptäcka, dra därför upp hela plantor och håll upp dem mot solljuset, de kan sitta lågt vid ”markytan”. Upprepa behandlingen vid behov.