Hyvido hybridhöstkorn | Syngenta

You are here

Share page with AddThis

Hyvido hybridhöstkorn

Nyhet - Utsäde
01.01.2016

HyvidoHyvido är samlingsnamnet för Syngentas 6-radiga hybridhöstkorn-sorter. 
En ny typ av gröda som utvecklats för att ge hög avkastning vid tidig sådd. Sorterna känns igen på det stora flaggbladet, ett stort ax och ett sort rotsystem.
Hyvido är samlingsnamnet för flera generationer av hybridhöstkorn-sorter. 
Det innebär att det alltid finns en ny generation på gång – på så sätt kan Hyvido bibehålla sin unikt höga avkastningspotential år efter år.
Läs mer om Hyvido
Där finns även en introduktionsvideo och utsädeskalkylator!