Hyvido i topp i år igen bland marknadssorterna | Syngenta

You are here

Hyvido i topp i år igen bland marknadssorterna

Nyhet - Utsäde
30.08.2018

– och mest lönsamt under åren 2014-2018!

Sorterna i Hyvido-familjen har stabil avkastning år efter år och även denna speciella säsong avkastade hybriderna i topp. Stabilitet i avkastningen och säkerhet i odlingen är alltid de mest efterfrågade egenskaperna. Med samtliga resultat inrapporterade från de officiella sortförsöken år 2018 står det klart att Hyvido hybridhöstkorn står för de högst avkastande leden bland marknadssorterna.

Kärnskörd

Sammanställningen nedan bygger på samtliga svenska sortförsök i höstkorn under åren 2014-2018. Sorterna i tabellen är de som nu marknadsförs på distributörernas hemsidor. De tre hybridsorterna från Syngenta, Mercurioo, Wootan och Bazooka, ligger samtliga på en mycket hög avkastningsnivå som klart överstiger flertalet linjesorter.   

Tabell 1: Sortförsök höstkorn - försöksseriesammanställning SLU 2016 - 2020, 
(endast marknadsförda sorter 2020 enl. distributörernas hemsidor)

 Utan svampbehandl.Med svampbehandl
SortKärnskörd, 15 % vh (relativ tal)
SY Galileoo (hybrid)105106
Toreroo (hybrid)104103
Bazooka (hybrid)102104
KWS Astaire101102
Syntetisk mätare (8 573 kg/ha)100100
KWS Orbit99103
Verity9999
Frigg9896

 

Tabellen visar:

 • Samma bild i alla områden – Hyvido i topp
 • Hög avkastningsnivå i alla områden

Lönsamhet

Följande tabell visar merskörden för Hyvido, i två olika jämförelser med linjesorter. Merskördens värde (vid kornpriset 1,50 kr/kg) är markerad med grön färg och överstiger med god marginal den ca 500 kr/ha högre utsädeskostnaden. Netto-lönsamheten för Hyvido jämfört med vissa linjesorter uppgår alltså till ca  800 - 1 400 kr/ha beroende på område.

Mervärde för kärnskörd i Hyvido 2014-2018 i jämförelse med linjesorter, baserad på tabell 1 och foderkornpris 1,50 kr/kg.

Tabell 2Sverige tot.SkåneA-B omr.D-F omr.
Svampbehandlade ledkg/hakr/hakg/hakr/hakg/hakr/hakg/hakr/ha
Samtliga Hyvido-sorter jfr. samtliga linjesorter (kg/ha)+630+945+740+1110+620+930+630+945
Högst avk. Hyvido-sorter jfr. med lägst avk. linjesort (kg/ha)+940+1410+1090+1635+850+1275+1260+1890

Egenskaper

Hyvido hybridhöstkorn skiljer sig något från linjesorterna rent odlingstekniskt. Det gäller främst såtidpunkt och utsädesmängd (endast 130-230 kärnor/m2 beroende på såtidpunkt och plats). Trots högre skördepotential är kvävebehovet dock inte större eftersom rotsystemet är kraftfullare. Utöver detta har Hyvido bättre konkurrensförmåga mot gräsogräs, tack vare sina bredare blad och förmåga att bestocka sig och breda ut sig.

Att beakta vid sortvalet – Hyvido jämfört med linjesorter;

 • Högre skördepotential
 • Vitalare och mer stresstålig
 • Jämnare skörd över fältet
 • Större rotsystem – bättre torktålighet
 • Snabbare höstutveckling
 • Bättre bestockningsförmåga på hösten

Höstkorn eller höstvete?

När det gäller grödval finns det ytterligare skäl att överväga hybridhöstkorn vid jämförelse med t.ex. höstvete - höstkorn är en perfekt förfrukt till höstraps eftersom Hyvido mognar cirka 14 dagar tidigare än höstvete.

 • Bättre arbetsfördelning på gården – tidigare sådd och tidigare skörd
 • Höstraps kan etableras minst 10 dagar tidigare
 • …vilket betyder klart säkrare och större rapsskörd (+ 500 – 1 000 kr/ha)
 • Ofta bättre pris på den först skördade foderspannmålen (+ 10-30 öre/kg)
 • Tidigare halmskörd av bättre kvalitet = större intäkt för halmen

Källa: SLU. seriesammanställningen för höstkorn 2014-2018 https://www.ffe.slu.se/Webdata/$serie/07D0D2018Hoestkorn%202014-2018%20Sverige%20(BAW50-51-52).pdf

Bazooka banner

Bazooka

Kärnkvalitet i topp ger högt fodervärde

Hyvido Mercurioo

Mercurioo

Ger dig toppavkastning

Hyvido Wootan

Wootan

En stabil sort med stor avkastningspotential