Hyvido utsädesberäknare- beräkna hur mycket utsäde du ska beställa hem | Syngenta

You are here

Hyvido utsädesberäknare- beräkna hur mycket utsäde du ska beställa hem

Nyhet - Utsäde
29.08.2018
Bild av Hyvido Utsädesberäknare

Under de senaste åren har vi utvecklat ett hjälpmedel som gör det enkelt att bestämma lämplig utsädesmängd vid sådd av Hyvido hybridhöstkorn. 

Genom att ta hänsyn till de enskilda sorternas utvecklingsmönster under etableringen och till meteorologiska data för resp. lokalitet samt därutöver också såbäddsförhållanden och såtidpunkt, så kan den korrekta utsädesmängden bestämmas. 

De väderdata som vi använder oss av utgör ett medeltal för de senaste 10 åren. 

Med Hyvido Utsädesberäknare kan du 

  • Beräkna behovet av utsäde med utgångspunkt från såtidpunkt, såbäddsförhållanden och geografisk belägenhet
  • Beräkna ditt inköpsbehov av utsäde

 *För att erhålla utsädesbehovet på hela arealen behövs också vikten av en storsäck, ca 450-500 kg beroende av tusenkornvikten.

Hyvido Mercurioo

Mercurioo

Ger dig toppavkastning

Hyvido Wootan

Wootan

En stabil sort med stor avkastningspotential

Bazooka banner

Bazooka

Kärnkvalitet i topp ger högt fodervärde