Laureate tar sats mot 2019!

Nyhet - Utsäde
Laureate - ny vårbyg sort

Maltkornsorten Laureate uppförökas nu inför lansering 2019. 

Under 3 år i sortprovning har sorten visat att den avkastar i det absoluta toppskiktet. Jämnheten har varit slående med 6 % merskörd varje år jämfört med mätaren.

Figuren visar Laureate’s position i förhållande till de nuvarande maltkornsorterna, vad gäller kärnskörd och fullkornsandel.