Minst sprutskador i Syngentas betsorter! | Syngenta

You are here

Share page with AddThis

Minst sprutskador i Syngentas betsorter!

Nyhet - Utsäde
12.04.2016

Minst sprutskador i Syngentas betsorter! 

Sprutskador i svenskt sortförsök 2015.

Under vårens och försommarens lopp har det i en del fält kunnat konstateras förhållandevis kraftig synlig påverkan på sockerbetorna då herbiciden Centium använts. Som framgår av bild 1 yttrar sig sprutskadorna som vitfärgning av bladen. Det är sedan tidigare känt att till exempel nederbördsförhållandena efter behandling har betydelse för hur allvarlig denna missfärgning blir. 

Betor med sprutskador
Bild 1.

Sprutskador av Centium i svenskt sortförsök 2015.

 

 

 

 

 

 

 

I år har det konstaterats mycket stora sortskillnader vad gäller Centium-skador. Det har visat sig att Syngentas sorter har klarat sig nästan helt utan skador när i stort sett samtliga övriga sorter har varierande grad av negativ påverkan, i en del fall kraftig.  
I de sortförsök som utförs varje år, ingår i Sverige i år nästan 90 sorter. Genom att i dessa studera sprutskadorna av Centium, när nu möjligheten till detta bjuds, kan vi konstatera att det föreligger stora genetiska skillnader. I princip samtliga Syngentas sorter har inga eller obetydliga skador emedan de flesta av övriga ca 70 sorter uppvisar varierande grad av skador.

Ifall avsaknaden av sprutskador på våra sorter kommer att ha någon betydelse för skördeutfallet kommer emellertid inte att kunna utvärderas i just dessa försök. Dock kan vi utgå ifrån att en oskadad beta åtminstone har ett väl så bra utgångsläge som en skadad.

Sockerbetor sprutskador jämförelse
Bild 2.

Samma sortförsök som Bild 1 –  typisk Syngenta-sort till höger och typisk övrig sort till vänster.