Rekordhög skörd för Hyvido | Syngenta

You are here

Share page with AddThis

Rekordhög skörd för Hyvido

Nyhet - Utsäde
01.01.2016

HYVIDO™ är samlingsnamnet för Syngentas nya sexradiga hybridhöstkorn. En helt ny gröda som rymmer flera sorter - bland annat SY LEOO.

Baserat på de senaste inrapporterade resultaten från de officiella sortförsöken har HYVIDO™ visat stor avkastningspotential. Medelskörden för SY LEOO är 12,1 ton per hektar, baserat på tre olika försök, i det led som svampbehandlats. Försöken har utförts i Skåne och Kalmar län.

Resultaten visar medel av tre officiella Svenska sortförsök* i odlingsområde A och B: *L7-0215-2014-002, L7-0215-2014-007 och L7-0215-2014-008.

Försöksresultat

Mer om Hyvido på vår hemsida