SAFE HARVEST – Raps för säker skörd | Syngenta

You are here

Share page with AddThis

SAFE HARVEST – Raps för säker skörd

Nyhet - Utsäde
01.01.2016

Syftet med Syngentas hybridrapsförädling är att leverera hög avkastning, stabila skördar och flera former av stresstolerans.

Safe-harvest-rapsSafe-harvest-rapsI Sverige odlar vi mer och mer höstraps. Därför är det viktigt att den sort man väljer är stabil, högavkastande och säker. 
Syngenta började marknadsföra hybridrapssorter 2007 , och idag finns en bred portfölj med starka vinterhärdiga sorter på marknaden, utvecklade med odlarens behov i fokus. Därför märker vi våra hybridsorter med SAFE HARVEST. 
Hybriderna kommer ur ett unikt förädllingsprogram där egenskaper ur ett mycket stort ursprungsmaterial kombinerats för att få en starkare slutprodukt.
Syftet med Syngentas hybridrapsförädling är att leverera hög avkastning, stabila skördar och flera former av stresstolerans. Bland sorterna finns också klumprotresistenta alternativ som gör det möjligt att fortsätta odla raps trots att klumprotsjuka upptäcks i allt fler svenska fält.

Många odlare uppskattar egenskaperna hos Syngentas hybridrapssorter som gör dem enkla att odla och som ger en säker skörd.

Läs mer om alla våra sorter på produktsidan