Skörd på Lilla Killegården | Syngenta

You are here

Share page with AddThis

Skörd på Lilla Killegården

Nyhet - Utsäde
12.04.2016

Under andra veckan i juni tröskades raps och hybridhöstkornet Hyvido på Syngentas demogård Lilla Killegården utanför Kristianstad.

En mild vinter och en varm vår gjorde att skörden kom igång tidigt på Syngentas demogård Lilla Killegården utanför Kristianstad.

Skörden på demogården Lilla Killegården lockade även till nyhetskanalen lantbruksnytt.com som kom ut och gjorde reportage direkt i fält. Se nyhetssändningen

Skörd av raps och höstkorn
Under andra veckan i juni tröskade Hans-Erik Elofsson först raps och sedan hybridhöstkornet Hyvido.

Många grödor ser väldigt fina ut, men Hans-Erik väntar sig ingen rekordskörd.

Rapsen avkastade cirka 4 ton. Det sexradiga hybridhöstkornet Hyvido som sett fint ut hela säsongen och stått emot både hällregn och vind avkastade 8,7 ton.