Skydda ditt höstkorn | Syngenta

You are here

Skydda ditt höstkorn

Nyhet - Utsäde
07.11.2018
Snömögel i höstkorn - Vid angrepp av snömögel vitnar grödan och klibbar ihop nästan som papper. Vanligen utvintrar grödan helt fläck- eller områdesvis vid angrepp.

Broddbehandla tidigt sådda och frodiga fält för att undvika snömögel

Utvintringssvampar som snömögel och trådklubba är normalt sett inte ett stort problem men vid långvarigt snötäcke på mark utan tjäle finns det en risk. Särskilt då snötäcket ligger längre än två månader. Särskilt utsatta är frodiga och bladrika grödor som trycks ned mot en otjälad mark. 

Var är det störst risk för angrepp? 

Oftast är angreppen störst där snötäcket är långvarigt, vilket det ofta är vid diken och svackor. Men om vintern är mild och fuktig och om grödorna är frodiga kan angrepp förekomma även utan snötäcke.  

Risken för angrepp ökar också i och med stråsädesrik växtföljd och reducerad jordbearbetning med växtrester i markytan. Dagens betningsmedel har god effekt mot utsädesburen smitta men grödan infekteras alltså även av växtrester och ogräs. 

Rekommenderad åtgärd

Det är svårt att ange en fungerande bekämpningströskel. För få effekt av en så kallad broddbehandling måste behandlingen ske i nära anslutning till vintern. Detta är en utmaning eftersom vädret är svårt att förutse samtidigt som framkomligheten i fält är begränsad. 

Tillfällig nattfrost kan användas för att uppnå den bärighet som behövs.              
 
Det som bör ligga till grund för ditt beslut är den aktuella väderprognosen, tidigare erfarenheter och grödans utveckling.

Det kan till exempel vara aktuellt att behandla de delar av din areal som du vet är mest utsatta (långvarigt snötäcke) som till exempel i sluttningar mot norr och i svackor.
 
Preparat: Hör med din återförsäljare av växtskyddsmedel för att få tips om preparat mot snömögel.