You are here

Sortförsök i höstkorn toppas av hybrider

Utsäde
24.08.2016

Dags att välja sort? 

Höstkornsskörden är klar och årets sortförsök är tröskade. Efter sammanställning av resultaten står det klart att Hyvido hybridhöstkorn och specifikt hybriden Mercurioo är de högst avkastande i årets sortförsök. Särskilt intressant är också att hybridhöstkorn som såtts med 75% och 50% av normal utsädesmängd är med i toppen. Det är ett bevis på den höga tillväxtpotentialen och kraftiga bestockningsförmågan som kännetäcknar Hyvido-sorterna och som säkerställer en hög avkastning under varierande förhållanden.

 

Avkastning 6 sortförsök höstkorn 2016 - Relativtal

Såtidpunkt 2015 04-09 09-09 22-09 13-09 21-09 12-09 11-09 Relativtal genomsnitt
Plats Vara  Ängel-holm Klagstorp Löt (försö-ket utgår) Smedby Rundarve Vadstena
Enhet Relativtal
Mercurioo (SY 211-98) H 6r 128 107 102   109 118 114 113
Wootan H 6r 111 108 108   105 113 113 110
Hybridsort 75% utsädesmängd 112 109 107   98 111 115 109
Hybridsort 50% utsädesmängd 105 103 103   91 117 117 106
Trooper H 6r 115 105 98   92 111 109 105
Frigg (SJ 092375) 2r 110 104 108   101 104 99 104
Matros 2r 104 104 104   95 96 99 100
Apropos 2r* 100 100 100   100 100 100 100
SU Ellen 6r 107 100 97   86 109 101 100
Linjesort 75% utsädesmängd 101 103 103   89 98 99 99
Linjesort 50% utsädesmängd 84 99 91   85 94 97 92

*Apropos (mätare) genomsnittlig avkastning 6 försök 94.3 dt/ha. Genomsnittlig avkastning Mercuiroo 6 försök, 106 dt/ha.
Källa: SLU, Fältforsk L7-0215-2016

Fem i topp 

Med utgångspunkt i de sorter som finns till försäljning på marknaden utgör hybridsorterna de fem högst avkastande försöksleden. 
Mercurioo, som är en ny sort i år, är bäst på samtliga försöksplatser och hade i genomsnitt en avkastning på 10.6 ton, 13% över mätarsorten Apropos, vilket innebär en meravkastning på 1.17 ton. Mercurioo distribueras av Lantmännen. 
Wootan, som kom på marknaden förra året har också haft ett starkt år med en medelavkastning som låg 10 % över mätarsorten Apropos, vilket motsvarar 10. 4 ton. Wootan distribueras av Lantmännen.
Trooper, som avkastat 5 % över mätarsorten dras ner av ett försök i Smedby, men har avkastat väldigt bra både på Gotland och i Västergötland. Trooper distribueras av Scandinavian Seeds.
Försöken visar också att utsädesmängder på 50% och 75% presterar i topp. Läs mer om vilket utsädemängd som rekommenderas i ditt område. Hybridhöstkornet ska sås tidigt och med låg utsädesmängd, i vissa fall bara hälften av vad man är van vid från höstkorn av linjetyp. 

Kärnkvalitet 

Sexradiga sorter, som till exempel Hyvido-sorterna, har ryktet med sig att de har sämre kärnkvalitet. Men här särskiljer sig hybriderna genom att de har en kärnkvalitet som ligger på samma nivå som tvåradiga sorter. 
Se hela sammanställningen på SLU:s hemsida.

#RÖTTERNA - Hyvidosäsongen 2016

Odlingen av höstkorn ökar i Sverige. År 2015 odlades strax över 18000 hektar - vilket är nästintill en fördubbling i jämförelse med 2011 som var ett bottenår för höstkornet. Hösten 2015 var också 3500 hektar av dessa sådda med Hyvido hybridhöstkorn.

Hyvido Mercurioo

Mercurioo

Ger dig toppavkastning

Quadra

Sorten med extra motståndskraft

Hyvido Trooper

Trooper

Stor skördepotential med bra kärnkvalitet

Hyvido Wootan

Wootan

En stabil sort med stor avkastningspotential