SY Carlo bästa marknadssort 2015 | Syngenta

You are here

Share page with AddThis

SY Carlo bästa marknadssort 2015

Nyhet - Utsäde
01.01.2015

SY Carlo bästa marknadssort 2015  

Efter att alla försöksresultat i höstraps rapporterats in står det klart att SY Carlo är den sort som avkastat bäst i årets försök

Årets preliminära sortförsök, OS7-24, där 34 sorter testats, visar att SY Carlo ligger i topp, baserat på ett medeltal från hela odlingsområdet.

Klicka på bilden för större storlek 
 

Se mer detaljer i försöken på Svensk Raps hemsida Klicka här