You are here

Syngenta och Gullviks samarbetar kring sockerbetor

Utsäde
02.11.2016
Sockerbetor

Gullviks och Syngenta har sedan flera år ett samarbete på utsädessidandär Gullviks säljer höstrapssorter från Syngenta. Responsen på detta har varit mycket god och vi tar nu nästa steg och samarbetar även kring sockerbetorna!

Varför är det en bra idè?

Jo, för att du som odlare lättare kan nå en av Gullviks säljare som diskussionspartner, i telefonen eller ute i betfältet. På så sätt kommer de lokala odlingsförutsättningarna hos dig att stå i centrum både när det gäller växtskydd och utsäde! Uppföljning och utvärdering är också ett uppskattat inslag. Syngenta håller din Gullvikskontakt extra välinformerad och uppdaterad i allt som rör sortfrågor. Betfröet kommer du fortsätta att beställa på samma sätt som vanligt.

Läs mer om vår sockerbetssort Cartoon