Trogna kunder kan få åka till England - Syngenta Sverige | Syngenta

You are here

Share page with AddThis

Trogna kunder kan få åka till England - Syngenta Sverige

Nyhet - Utsäde
10.06.2014

De 20 vinnarna åker till England den 10-12 juni

BetfältPrecis som vi anade, är det många som använder Syngentas sockerbetssorter till större delen av sin odling.
Anmälningarna till vår tävling, som annonserades på vår hemsida vid jultid samt i ett utskick till alla betodlare i januari, strömmade in via vår hemsida under januari månad. Kvalgränsen för att få delta var att man inför odlingssäsongen 2014 beställt minst 60% av sitt betfröbehov av Syngentas sorter.
Vi är både glada och stolta över att få vara den största betfröleverantören till så många svenska odlare och vi visar nu vår uppskattningen genom att dra 20 vinnare av en resa till England.
Big Ben
Resan sträcker sig över tre dagar, 10-12 juni 2014. För att få så mycket tid som möjligt på plats, flyger vi dit från Köpenhamn. Det betyder tre dagar med två övernattningar. Vi får därmed gott om tid för såväl studiebesök som kultur och att bara ta det lugnt. Den stora växtodlingsmässan Cereals blir en huvudattraktion, som vi besöker den 11 juni. 
Vi säger Grattis till er alla och ser fram emot att tillsammans få göra en trevlig resa till England den 10-12 juni!