5 ogräs att fokusera på inför höstbehandlingen | Syngenta

You are here

Share page with AddThis

5 ogräs att fokusera på inför höstbehandlingen

Nyhet - Växtskydd
12.04.2016

5 ogräs att fokusera på inför höstbehandlingen 

Varje fält har sin unika ogräsflora. Boxer + Diflanil eller Legacy är höstens standardlösning med bred effekt mot både gräs och örtogräs och som passar de flesta.

Nedan har vi fokuserat på fem av de viktigaste ogräsen som ska behandlas på hösten. 

Renkavle

RenkavleRenkavle är ett av de absolut allvarligaste ogräsproblemen vi har i Sverige och allt fler fynd görs, renkavlen förekommer nu även i mälardalen. Det är ett mycket potent ogräs som orsakar stora skördeförluster. Renkavlen har dessutom relativt lätt för att utveckla herbicidresistens. Förra året konstaterades det första fallet av resistens mot alla förekommande typer av ALS-hämmare hos renkavle i Sverige. Det är därför viktigt att anpassa strategin till integrerad bekämpning av renkavle och fördröja resistensutvecklingen.

Använd minst 3.0 liter Boxer per hektar i fält där renkavle förekommer, Boxers unika verkningsmekanism gör den till en effektiv resistensbrytare.

Höstbehandlingen följs upp med en effektiv herbicid på våren. Genom att använda Boxer på hösten kan man välja fritt bland tillgängliga herbicider utan att riskera att använda samma verkningsmekanism två gånger under samma säsong.

Vitgröe

VitgröeÄr en av världens mest utbredda gräsogräsarter. Det är en relativt kortväxt och trivs bra i lite kalla, fuktiga och packade jordar. Vitgröe förekommer först vid fältkanter och vid av- och påfarter och breder med tiden ut sig. Artens utbredning har ökat kraftigt under senare år. När arten väl etablerat sig bygger den snabbt upp ett fröförråd i marken. Det finns svenska försök som indikerar att merskörden för bekämpning av vitgröe kan vara upp till 2000 kg/ha vid kraftiga infektioner. Vitgröen har en kraftig utveckling under hösten och växer vid låga temperaturer vilket gör den mycket svårbekämpad under våren. Resistens mot ett flertal verkningsmekanismer har dokumenterats utomlands. 

Mot vitgröe används minst 2.0 l Boxer per hektar. 

Åkerven

ÅkervenÅkerven är en högväxt gräsart som framförallt trivs på lätta jordar i växtföljder som domineras av höstsäd. Det är ett mycket allvarligt ogräs som sänker skörden mycket kraftigt om den lämnas okontrollerad. Svenska försök indikerar att åkerven kan sänka skörden med ca 4500 kg/ha när den inte behandlas. Flera fall av herbicidresistens har konstaterats i åkerven. 

Mot åkerven används minst 2.0 liter Boxer per hektar.

Kärrgröe

KärrgröeKärrgröe är ett högväxt gräsogräs som ökar i betydelse i vissa delar av Sverige. Kärrgröen skiljs från ängsgröe bland annat genom dess långa snärp. Den är vanligast förekommande på styva och lite fuktiga eller blöta jordar där den kan bli mycket dominerande. Kärrgröen är flerårig och kan producera enorma mängder frön. Den bildar också korta underjordiska utlöpare, så kallade stoloner men fröna är det primära förökningssättet. 

3.0 – 4.0 l Boxer har god effekt mot små kärrgröeplantor. 
Vid stor förekomst behövs ofta en uppföljande behandling på våren för att uppnå fullständig kontroll.

Våtarv

VåtarvVåtarv är ett mycket vanligt örtogräs och som förekommer i både höst- och vårsådda grödor på många jordarter. Våtarv kan skapa ett mikroklimat som gynnar svampsjukdomar under vintern. Det konkurrerar även effektivt om både vatten och näring i botten av grödan. Den största anledningen till att vi lyfter fram ogräsarten i det här brevet är den alltmer utbredda resistensproblematiken som finns i vissa delar av Sverige. Problemen är störst i områden som domineras av vårsådd där man länge förlitat sig på ALS-hämmarna för ogräskontroll i fältet. 

Boxer är mycket effektiv mot våtarv. 

Läs mer på Boxer produktsida

Kontaktperson:
Oskar Björling, Försäljning och fältteknik
[email protected]
0734 437 145