Amistar mot svamp i raps | Syngenta

You are here

Share page with AddThis

Amistar mot svamp i raps

Nyhet - Växtskydd
12.04.2016

En enkel behandling med Amistar när rapsen står i full blom säkrar skördepotential och kvalitet.

Nu är det hög tid att planera årets svampbehandling i raps!

Behandling med Amistar är en klassiker när det gäller att säkra skörden mot stora skördebortfall orsakade av bomullsmögel.

En enkel behandling i full blom är det som gäller för Amistar. Det är också i det stadium där man har uppnått bäst effekt av en svampbehandling.

Amistar har bra effekt på bomullsmögel och Alternaria (svartfläcksjuka). Alternaria kommer oftast senare i grödans utveckling, vilket också gör att en behandling i full blom är att rekommendera.

Behandling med Amistar

En behandling med Amistar ger flera fördelar:

  • Skyddar hela plantar, vilket säkerställer en bra kvalitet och högre oljehalt
  • Ger jämnare mognad och mindre spill vid tröskning
  • Håller plantan grönare längre in i mognadsfasen, vilket medför bättre frömatning
  • Skyddar också dina rapsfält mot sjukdomen Alternaria

Amistar mot svamp i raps

Amistar - bra grund för en hög skördepotential i din rapsodling