Bekämpningsstrategin mot renkavle. | Syngenta

You are here

Share page with AddThis

Bekämpningsstrategin mot renkavle.

Nyhet - Växtskydd
12.04.2016

Tiden närmar sig för att bestämma strategi mot renkalve i höstvete.

Vi förstår att det är diskussioner om effekten av Boxer mot renkavle. Vi ser ingen anledning till att betvivla effekten av Boxer på renkavle. 

Den uppfattningen som Syngenta har grundar sig på resultaten från de försök som har legat Sverige 2009/2010. I dessa försök har behandling med 2l Boxer/ha resulterat i förväntad effekt – mellan 100 och 70 %. Denna värdering speglar effekten av enbart höstbehandlingen av Boxer då graderingen är gjord innan vår behandling i strategin är utförd. 

Se resultaten nedan från försöken 2009/2010 nedan.

Försök Boxer

Försök 152049: Ängeltoftagården, Ängelholm 13/4-2010

Försök Boxer

Försök 152050: Ormastorpsgåden, Åstorp 13/4-2010

Försök Boxer

Försök 152051: Äspö, Klagstorp 26/4-2011

Denna bild stämmer väl överens med det som observerats vid fältinspektioner av försöken 2010/2011. 

Danskt försök från 2010 visade att Boxer utan att blandas med gräsherbicider har god effekt mot renkavle. Med 1,5 l/ha Boxer (sprutades i DC 10) uppnåddes 88 % effekt, vid räkning på våren. En höstbehandling med Atlantis OD med 0,4 l/ha (sprutades i DC 12) gav en liknande effekt på 80 %. 

Försök Boxer

Försök 10027 01: Flakkebjerg, Danmark

Boxer är en av de produkter som skall vara med i en effektiv strategi mot renkavle. Speciellt då den aktiva substansen i Boxer fungerar bra som en resistensbrytare i förhållande till andra herbicider.

Rekommendation mot renkavle:
2 Boxer + 10 Lexus* + 0,15 Bacara
Optimal användning är när grödan har kommit upp (DC 10-11), och renkavlen har max 1 blad.
*Lexus är ej registrerad i höstkorn.