Bli redo för hösten och minska vårbruksstressen redan nu | Syngenta

You are here

Bli redo för hösten och minska vårbruksstressen redan nu

Nyhet - Växtskydd
06.09.2018
Läs hela artikeln på atl.nu om höstbehandling

Den varma sommaren har bidragit till att det på många håll i landet blev rekordtidiga skördar. Men det har också lett till att höstsådden startade tidigt. Förutsättningarna för en god skörd läggs redan nu på hösten under bestockningen och innan stråskjutningen. Den gröda som inte behöver konkurrera med ogräs om näring och ljus har bättre förutsättningar för hög skörd. Det är också betydligt enklare att bekämpa ogräsen på hösten när de är små istället för på våren när de hunnit växa till sig.

Höstbehandling ger flexibilitet

Kallt väder på våren försämrar förutsättningarna för ogräsbehandling. Blir det en kylig vår finns det därmed en risk att ogräsen hinner växa till sig och börjar ta plats. Det har ofta en hämmande effekt på grödan och kan dessutom orsaka spridning av sjukdomar. En effektiv höstbehandling ökar flexibiliteten under våren och gör det möjligt att genomföra riktade bekämpningar mot problemogräs och kombinera det med växtreglering och förebyggande svampbehandlingar. Genom att starta tidigt med en höstbehandling behåller du inte bara kontrollen av ogräsen utan minskar även risken för resistensutveckling.

– Man bör köra behandlingen så snart raderna blir synliga. Då får man den bästa och mest säkra effekten på både örtogräs och gräsogräs,

berättar Richard Ivarsson, säljare och fälttekniker på Syngenta