Boxer - ny registrering | Syngenta

You are here

Share page with AddThis

Boxer - ny registrering

Nyhet - Växtskydd
24.05.2013

Boxer har omregistrerats i Sverige. Den nya registreringen trädde i kraft den 24 maj 2013 och gäller till och med den 31 oktober 2018.


Boxer är godkänd för all användning mot:

  • Ogräs i höstsäd (vete, korn, råg och rågvete), potatis och gräsfrö.

Nytt är:

  • Användningen i gräsfrö 
  • Den nya maxdosen för användning i höstsäd  5 L/ha (jämfört med 4 L/ha tidigare).

Nya krav för användning:

En markanpassad skyddszon om minst 10 m mot vatten ska hållas. Skyddszonen ska vara permanent bevuxen och vara anlagd 1 år före behandlingen. Skyddszonen ska bestå av gräs eller gräs i blandning med örtväxter. 

Traktorn ska ha en tät ventilerad traktorhytt försedd med partikelfilter och kolfilterinsats. Filtren ska bytas eller rekonditioneras enligt för filtren föreskriven intervall. 

För att begränsa riskerna för omgivande miljö ska vindanpassat skyddsavstånd bestämmas med hjälp av "Hjälpreda för bestämning av vindanpassat skyddsavstånd vid användning av lantbruksspruta med bom". De anvisningar som gäller bestämning av skyddsavstånd i Naturvårdsverkets allmänna råd 97:3 (kommentarer till 5-6§§ i SNFS 97:2) ska iakttas.

För GAP - klicka här 

Detaljer kring hur eventuella anståndsperioder ser ut för gammal produkt är inte klarlagda. .

För mer information eller frågor kontakta:

Oscar Björling
Mobil 0734 43 71 45
E-post: [email protected]