Få nya perspektiv på din gröda med Vibrance Duo | Syngenta

You are here

Få nya perspektiv på din gröda med Vibrance Duo

Nyhet - Växtskydd
26.06.2018
Vibrance Duo kampagne bild

Inom betningsmedel för stråsäd har det under en lång period varit få nyheter på den svenska marknaden. Det har kommit många nya svampmedel av typen SDHI för behandling av sjukdomar på bladen, men Vibrance Duo är det första SDHI-baserade betningsmedlet. 

Syftet med att beta stråsäd är att: 

  • Avlägsna sjukdomar på själva fröet
  • Skydda plantan mot svampsjukdomar som finns i marken under tiden att fröet gror 
  • Ge en snabbare och jämnare uppkomst 
  • Ge möjlighet till ett tätare bestånd

Ny aktiv substans 

Vibrance Duo innehåller den helt nya aktiva substansen Sedaxan som utvecklats särskilt för betning. I Vibrance Duo blandas Sedaxan med Fludioxonil vilket ger en högre effekt mot mot både jordburna och fröburna sjukdomar, i jämförelse med de preparat som är standrad på marknaden idag. 

Det som utmärker Vibrance Duo i svenska försök och även i försök och demos runt om i Europa är att etableringen blir snabbare, vilket gör att grödan får ett försprång. 

Den snabbare etableringen beror på ett brett skydd mot svampsjukdomar dom gör att utsädet kan gro i en sjukdomsfri miljö. Vibrance Duo motverkar sjukdomar både på själva fröet och i jorden runt om.