You are here

Håll koll på svampangrepp sockerbetorna!

Växtskydd
27.07.2016

De senaste årens försök visar att det i många fall kan löna sig att svampbehandla i sockerbetor två gånger. Det är viktigt att hålla fälten under uppsikt och bekämpa i god tid mot sjukdomar som betrost, ramularia, och mjöldagg.

 

Sedan 31 maj i år är det godkänt att använda Armure i sockerbetor och produkten har en bra effekt mot alla svampsjukdomar, men framförallt är registreringen ett tillskott för en stark resistensstrategi. Armure har en annan verkningsmekanism (Propikonazol + Difenokonazol) än andra vanligt förekommande fungicider på marknaden, och är därför ett bra preparat att växla med eller använda som blandningspartner.

 

Läs växtskyddscentralernas rekommendation och beskrivning av de vanligaste svampsjukdomarna i växtskyddsbrevet från den 22 juli: Nr 27. Svampbekämpning i sockerbetor