Har du planerat för Moddus M i år? | Syngenta

You are here

Share page with AddThis

Har du planerat för Moddus M i år?

Nyhet - Växtskydd
12.04.2016

Moddus är mycket mer än bara stråförkortning, det är tillväxtreglering!

Moddus
Tidig körning med Moddus (DC 31) ger starka stråbaser som skyddar mot liggsäd samt ger plantorna en ökad rottillväxt.
Moddus positiva effekt på rottillväxten ger plantan ökad kapacitet att ta upp näringsämnen och vatten. 
"Modduserade" plantor ökar skördepotentialen i fält och ger en försäkran mot kvalitetsproblem och skördebortfall orsakas av liggsäd.

Läs mer om Moddus här på vår hemsida!