Helt ny produkt för tidig växtreglering – NYHET | Syngenta

You are here

Share page with AddThis

Helt ny produkt för tidig växtreglering – NYHET

Nyhet - Växtskydd
13.04.2016

Som första land i världen har Sverige fått registrering för Moddus Start.

Moddus Start har fått registrering i Sverige som första land i världen. Det är den enda växtregleringsprodukt i Sverige som får användas redan från växtstadie 25. 

För att försäkra sig om en hög skörd är det viktigt att redan från starten ge grödan bästa möjliga förutsättningar för att stå stark och frisk genom hela säsongen.

En behandling med Moddus Start gynnar rotutvecklingen, stärker stråbasen och gynnar bestockningen.

En ny produkt ger många nya möjligheter: 

Använd från medelbestockning på vårenAnvänd från medelbestockning på våren

 

 

 

Ger ökad rotutvecklingGer ökad rotutveckling

 

 

 

Undvik tidig liggsädUndvik tidig liggsäd

 

 

 

Gynnar bestockning och ger fler axGynnar bestockningen och ger fler ax

 

 

 

Används när grödan är i aktiv tillväxtAnvänds när grödan är i aktiv tillväxt

 

 

Läs mer på Moddus Start produktsida