Hjälp för tunna höstvetebestånd | Syngenta

You are here

Hjälp för tunna höstvetebestånd

Nyhet - Växtskydd
09.03.2017
Artikel ifrån Lantbrukets Affärer

Den torra hösten har på många håll resulterat i glesa höstvetebestånd. Det finns dock sätt att driva upp antalet sidoskott och samtidigt hålla tillbaka plantan.

Tididg användning av tillväxtreglering bromsar huvudskottet till sidoskottens förmån.

 

Se en artikel om att förvalta tunna höstvetebestånd och att göra det bästa av dem från Lantbrukets Affärer, mars 2017.

http://www.lantbruketsaffarer.se/hostvete-2017-satsa-pa-fler-sidoskott/