Hur ska man tänka med växtreglering nu när det varit så kallt? | Syngenta

You are here

Hur ska man tänka med växtreglering nu när det varit så kallt?

Nyhet - Växtskydd
15.05.2017
Moddus Start Växtreglering

Växtreglering är ett verktyg som kan användas för att styra och stödja grödan i olika tillväxtstadier. Tidpunkt och dos avgörs av vilket behov som finns. En tidig behandling, i bestockningsfasen stimulerar antalet skott och stärker rötterna. En senare behandling, i sträckningsfasen ger effekt högre upp och gör strået tjockare och något kortare.

Gemensamt för alla behandlingar är att det behövs tillväxt i plantan för att få effekt. Under den här säsongen har temperaturerna än så länge varit väldigt varierande vilket kan göra det svårt att bedöma behovet av växtreglering, nedan följer en uppdatering för vete och vårkorn.    

I höstvete

På grund av att det varit kyligt på många håll runt om i Sverige så är växtodlingssäsongen något försenad och en del av er som köpt Moddus Start har inte haft möjlighet att komma ut och köra. Moddus Start är registrerad i höstvete hela vägen från stadie 25 fram till stadie 49. Moddus Start kan alltså användas även nu och senare på säsongen för att stärka och korta strået för att minska risken för liggsäd. Att skydda sig mot liggsäd är aktuellt på många håll nu när den kraftiga bestockningen som kommit av kylan faktiskt medfört att de bestånd som såg tunna ut före vintern nu är riktigt kraftiga.   

I vårkorn

I vårkorn har säsongen bara börjat och på många håll har grödan mötts av hårt väder direkt efter uppkomst. På vissa håll kan frosten ha tunnat ut bestånden rejält och det kan vara värt att utvärdera behovet av en tidig behandling med Moddus Start för att få en ökad bestockning och fler ax.

Om man väljer att göra en tidig behandling med Moddus Start gör man den för att öka bestockningen och rottillväxten.Tidpunkten stämmer ofta bra med ogräsbekämpningen. Eftersom en tidig behandling görs för att bygga upp beståndet och möjliggöra en högre skörd ersätter den inte behovet av en senare behandling för att stärka och korta strået och minska risken för stråbrott högt upp på strået som är en av de vanligaste anledningarna till att stråförkorta korn.   

Blanda med ogräsmedel? 

Moddus Start kan blandas med alla relevanta örtogräsmedel i vårkorn förutom Ally® Class eller andra motsvarande produkter som innehåller Karfentrazon. Vill du få kornet att slå ut bättre genom att bilda fler sidoskott och ett större rotsystem går det utmärkt att tillsätta Moddus Start vid örtoogräsbekämpningen. Blanda ej Moddus Start med Event® Super eller Mangansulfat. Läs alltid bruksanvisningen före användning.

Läs mer om Moddus Start här  

Läs vår artikel här på ATL

 

Du kan också följa oss på vår facebooksida för att ta del av tips och nyheter från oss under säsongen.