You are here

Insekticiden Pirimor tar avsked ifrån marken

Växtskydd
12.04.2016

Produkten som huvudsakligen har blivit använd mot bladlöss i stråsäd får ingen förnyad godkännelse av Kemikalieinspektionen.

Syngenta fick med beslut från den 10 mars 2011 lov att sälja ut produkten fram till den 31 mars 2011.
 
Återförsäljare får sälja produkten ett år efter, dvs. fram till den 31 mars 2012. 

Lantbrukarna får använda produkten två år efter registreringen upphört dvs. fram till den 31 mars 2013.