Kan den varma hösten leda till insektsproblem även i höstrapsen? | Syngenta

You are here

Share page with AddThis

Kan den varma hösten leda till insektsproblem även i höstrapsen?

Nyhet - Växtskydd
12.10.2016

Persikbladlus på undersidan av höstrapsblad. Persikbladlus sprider det allvarliga viruset TUYV i höstraps.

Året 2016 har varit ett intensivt insektsår. Det är mycket prat om rödsotvirus i höstsäd, något som vi fick upp ögonen för under 2014. Internationellt sett finns även stora problem med bladlöss och virusöverförd smitta i höstraps där det främst är persikbladlusen som sprider viruset TUYV (Turnip Yellow Virus). Just nu raporteras det om kraftig förekomst av persikbladlus i Danmark och därfär är det viktigt att vara upprmärksam även i svenska fält.

Kontakta gärna oss på Syngenta om ni hittar persikbladlus i fält. Vi är vill gärna följa utvecklingen i Sverige.

TUYV och persikbladlus

Här kan du läsa ännu mer om TUYV och persikbladlus.