Lyckad ogräsbekämpning med Boxer | Syngenta

You are here

Share page with AddThis

Lyckad ogräsbekämpning med Boxer

Nyhet - Växtskydd
12.04.2016

Boxer är ett bredverkande gräs- och örtogräspreparat som kan användas för höstbehandling i vete, råg, rågvete och höstkorn.

Vi har besökt ett av våra fältförsök utanför Skänninge under vecka 15. Besöket bekräftar bilden av Boxer som en mycket effektiv herbicid. Boxer har mycket god effekt mot de besvärliga ogräsen vitgröe, åkerven, snärjmåra, veronika, våtarv med flera. På de flesta lokaler rekommenderas att Boxer blandas med DFF (Diflanil/Legacy) för förstärkt effekt mot viol, trampört och näva m.fl. i blandning med Lexus* bekämpas även blåklint och baldersbrå m.fl. effektivt.

Boxer innehåller den aktiva substansen Prosulfocarb (800 g/l). Prosulfocarb har en för marknaden unik verkningsmekanism, vilket gör Boxer till en mycket värdefull resistensbrytare. Att bekämpa ogräsen redan på hösten ger dessutom minskad risk för uppförökning av sjukdomar i fältet, högre skörd samt en större handlingsfrihet på våren både vad gäller preparatval och timing**.

* Observera även att Lexus inte får användas i höstkorn.

** Användning av Lexus innebär, till skillnad från Boxer, begränsningar gällande användning av herbicider som innehåller sulfonylureor den efterföljande våren samt begränsar valet av grödor vid en eventuell omsådd.

Försöksruta utanför Skänninge, Östergötlands län, som behandlats med 1,5 l Boxer + 0,1 l Legacy + 15g Lexus i höstas. Ogräsmängden var efter behandling mycket låg, liksom i de led som behandlats med 2,0 l Boxer + 0,1 l Legacy. (Fotot taget 2014-04-08).

Länk til Boxer