Moddus M Info | Syngenta

You are here

Share page with AddThis

Moddus M Info

Nyhet - Växtskydd
12.04.2016

Information för att säkerställa att alla får goda erfarenheter av Moddus M behandlingarna under 2012

Det har varit ett stort intresse kring Moddus M och vi har fått många frågor. Därför vill vi gärna informera lite extra för att säkerställa att alla får goda erfarenheter av Moddus M behandlingarna under 2012.

Sprutning med Moddus M
Liggsäd
Moddus M används när grödan är i god tillväxt i en ljum och fuktig period. Bäst effekt uppnås vid behandling på torra plantor vid goda ljusförhållanden (klar himmel eller lätt molntäcke) och på plantor som är välförsedda med vatten och näringsämnen.
Plantorna kan bli stressade av till exempel torka, sjukdomar och behandling med ogräsprodukter, men också kombinationen av höga temperaturer och solsken kan vara en stressfaktor.

Behandling med växtregleringsprodukter påverkar plantans fysiologi, varför sprutning på stressade plantor kan öka stresspåverkan och leda till oönskade skador.

Blandning av Moddus M med andra produkter

Stjälkar Vi har fått många frågor kring blandningar, speciellt med ogräspreparat, men det har också varit stort fokus på mikronäringsämnesprodukter.
Generellt gäller det att Syngenta står bakom de angivna blandningarna på vår etikett rent fysikalsikt. Olika faktorer så som vattenkvalité, temperatur, vattnets hårdhet mm kan påverka blandbarheten. Som alltid får man bara blanda med en produkt.

Vi vet från praktiska erfarenheter att blandningar med flera växtskyddsmedel är möjlig, men detta sker på egen risk. Vår uppmaning är att göra en provblandning först för att försäkra sig om att produkterna under gällande förhållanden kan blandas fysikaliskt. Man ska alltid läsa respektive preparats etikett före användning. 

 

Från praktiska erfarenheter med ogräsmedelsblandningar vet vi att det kan förekomma toxikologiska reaktioner på grödan efter blandningar med Moddus M och Ally Class, Hussar eller Event Super. Därför avrådes bladning med dessa produkter. Generellt ska man vara extra uppmärksam på blandningar med sulfunylureaprodukter med gräseffekt.

När det gäller blandning med Moddus M och mikronäringsämnesprodukter så kan mangansulfatprodukter uteslutas helt. För andra mikronäringsämnesprodukter så ska man alltid göra en provblandning för  att undersöka utfällningsrisken.

Restriktioner för användning av Moddus M
Efter flera frågor kring Moddus M användning, vill vi gärna precisera att Moddus M endast får användas en gång per säsong samt att gräsfröhalm efter Moddus M behandling inte får användas till foder. Det finns nu en uppdaterad etikett på vår hemsida. För mer information om Moddus M på vår hemsida.