Moddus: nu även i vete, korn, havre och rågvete! | Syngenta

You are here

Share page with AddThis

Moddus: nu även i vete, korn, havre och rågvete!

Nyhet - Växtskydd
12.04.2016

Moddus är sedan flera år ett välkänt och effektivt medel för växtreglering i råg samt fröodling av rödsvingel och timotej.

Preparatets användningsområde breddas nu till glädje för svenska lantbrukare.

Över 20 års väntan är över. Ett allmänt förbud mot användning av växtregleringsmedel i Sverige infördes 1987 – undantaget råg. Men nu kan åter svenska lantbrukare använda detta insatsmedel. Den 1 juli 2011 godkändes nämligen Moddus för användning i vete, korn, havre och rågvete.

Moddus är sedan tidigare ett välkänt preparat från Syngenta.  Svenska gräsfröodlare har under flera år använt produkten för att öka odlingssäkerhet och skörd. Nu ges alltså denna möjlighet även i de så ekonomiskt viktiga spannmålsgrödorna höst- och vårvete, höst- och vårkorn, havre och rågvete.

Moddus har flera olika effekter på grödan. Beroende på behandlingstidpunkt förbättras rotsystemet, stärks strået eller minskas risken för axbrytning. Läs mer här  

Vi återkommer med rekommendationer och mer information om produkten inför odlingssäsongen 2012. 

Moddus

Vete ska stå upp ända fram till skörd. Ojämnt bestånd är svårtröskat och partierna som ligger ner ger sämre skörd och har ofta dålig kvalitet. Med växtregleringsmedlet Moddus ökar man odlingssäkerheten och skapar förutsättningar för bättre odlingsekonomi.