Moddus Start – Alltid steget före | Syngenta

You are here

Moddus Start – Alltid steget före

Nyhet - Växtskydd
16.02.2017
Moddus Start

Växtreglering handlar om att stärka plantan inför säsongens påfrestningar. Häftiga regn och hårda vindar kan orsaka liggsäd, och stora ax ställer höga krav på stråstyrka och rothållfasthet. 

Med hjälp av tidig och sen växtreglering är det möjligt att stärka plantan från basen och upp och skydda potentialen.

Tidig växtregelring för att stärka rot och stråbas kan utföras i samband med ogräsbehandlingen på våren och en senare behandling för att korta och stärka strået kan utföras i samband med svampbehandlingen. En enkal åtgörd som kan göra hela skillnaden. 

Läs mer om Moddus Start och Moddus M