Moddus Start – Frågor & Svar | Syngenta

You are here

Share page with AddThis

Moddus Start – Frågor & Svar

Nyhet - Växtskydd
12.04.2016

Vanliga frågor om Moddus Start besvaras

1. Vad har en tidig användning för fördelar?

Höstgrödorna har en stor bladmassa över jorden men ofta ett litet rotnät. Moddus Start kan säkra extra rotvolym (+27%), vilket ger en bättre balans mellan topp och rot. Moddus Start hjälper de många sidoskotten att följa med upp och sätta ax. På det stora hela en bättre harmoni i grödan.

Tidig användning av Moddus Start (i bestockningen) har i försök visat god effekt på plantans första internod som blir kortare och starkare. 
Med fler rötter och starkare stråbas undviker man det som kallas rot-liggsäd, att plantan viker sig nere vid marken till följd av en svag stråbas och att den inte är tillräckligt förankrad i marken. Det är en mycket förödande typ av liggsäd som inträffar under blöta förhållanden samt i silt- och lerjordar.

Rot-liggsäd ADASFoto:
Rot-liggsäd ADAS

 

 

 

 

2. Varför kan Moddus Start användas tidigt?

För att Moddus Start har en helt ny formulering med fokus på bättre upptag på små plantor och i kallare förhållanden. Det visar sig genom att dropparna fördelar sig bättre på bladen och fäster bättre på det vaxlager som finns på bladen i det här stadiet.

3. Vilken dos rekommenderas? 

  • Dosering: 0,2-0,3 l Moddus Start/ha
  • Behandlingstidpunkt: Används när grödans tillväxt startat och fått nya gröna blad och det inte är risk för nattfrost de närmaste dagarna efter behandlingen. Sol vid behandlingstillfället ökar hastigheten för upptag av Moddus Start.
  • Blandbarhet: Moddus Start har en skonsam formulering och kan tankblandas med de flesta örtogräsmedlen och svampmedel. Blanda aldrig Moddus Start med ogräsmedel innehållande Karfentrazonetyl, t. ex. Ally Class.

4. Vad gäller i gräsfrö?

Även här är det viktigt att det är ordentlig tillväxt i grödan. Typiskt är att rajgräs är den gräsart som sist kommer i aktiv tillväxt. Rödsvingel är 1-2 veckor tidigare. I kraftiga gräsfrömarker rekommenderas 0,4-0,6 Moddus Start i stridsskjutningens början. Följ upp med Moddus M precis innan axgången. En delad behandling ger stora möjligheter att på ett bättre sätt styra grödan under säsong. Tidig användning säkrar att grödan blir jämnare och att sidoskott och huvudskott blommar samtidigt.

5. Vilka restriktioner finns?

Sverige skiljer sig något från övriga Europa eftersom det finns en del restriktioner för växtreglering. Men i den absoluta majoriteten av spannmålsodlingen, till exempel vid odling av fodergrödor, utsäde, spannmål till etanol/energi, i maltkorn och vid odling för export finns inga restriktioner. Restriktionerna gäller främst odling av vete för bröd och sprittillverkning och vid odling av grynhavre. En bra regel är att kolla kontraktet. 

Läs mer på Moddus Start produktsida