Moddus - Visste du detta? | Syngenta

You are here

Share page with AddThis

Moddus - Visste du detta?

Nyhet - Växtskydd
12.04.2015

Moddus kan med fördel användas i både spannmål och gräsfröodling.

Våren är här och årets växtodlingssäsong är i full gång. Höstgrödorna ser överlag mycket fina ut och mycket av vårsådden är redan avklarad. Det verkar som om vi är i begynnelsen av en lovande växtodlingssäsong med goda utsikter till en stor skörd! Höstsäd som bestockats kraftigt under den gångna hösten kommer sannolikt att bilda ett stort antal strån/m2 vilket ofta ger ett tunt strå med ökad risk för liggsäd som följd. Vi rekommenderar behandling med Moddus M för att säkra hög skörd, god kvalitet och ett smidigt skördearbete. 

Moddus kan med fördel användas i både spannmål och gräsfröodling. Behandling med Moddus är tillåtet i grödans stråskjutning, DC 31-39. Grödan ska vara i god tillväxt och ej vara stressad av t.ex. torka eller låg temperatur. 

Kom ihåg: Moddus är mer än ett stråförkortningsmedel; Moddus är ett mycket effektivt tillväxtregleringsmedel! 

Moddus ger en ökad rotvolym med upp till 13%, minskar vattenbehovet i förhållande till skördemängden och ger ökad skörd även om liggsäd inte förekommer. De riktigt stora skördeökningarna (över 40%) är dock uppmätta i försök där obehandlad gröda lagt sig. 

Bild 1. Illustration som visar de olika effekterna av behandling med Moddus vid olika tidpunkter.
 
Beroende av val av behandlingstidpunkt påverkas olika delar av plantan av Moddusbehandlingen (bild 1). Den optimala behandlingstidpunkten varierar därför beroende på vilken effekt som är till störst nytta i den aktuella grödan. I årets frodiga vete-, råg- och rågvetegrödor är stråförkortning och ett stabilt strå en förutsättning för att kunna tillföra en tillräcklig mängd kväve för att kunna utnyttja grödans fulla avkastningspotential utan att riskera liggsäd och kvalitetsförsämringar. En behandling i DC 31 – 33 ger en kraftigt förstärkt stråbas och ett kraftigare strå och är optimal för att förhindra liggsäd och öka grödans rotvolym. 

I vissa sorter av höst- och vårkorn kan axbrytning vara ett minst lika stort problem som liggsäd. Axbrytningen ger stort skärbordsspill och problem med spillsäd. För att förhindra axbrytning är den optimala behandlingstidpunkten i den senare delen av stråskjutningen, DC 37-39. Vid sen behandling blandas Moddus optimalt med Amistar+Kajak+Armure för kostnadseffektiv kontroll av kornets svampsjukdomar. Effekten av Moddus ökar i blandning med triazole-fungicider t.ex. Armure. Dosen av Moddus M kan då reduceras ca 20%. 

I gräsfröodling har Moddusbehandlingen blivit ett självklart inslag för många framgångsrika odlare då det underlättar det annars besvärliga skördearbetet och minskar risken för låg grobarhet. Den optimala behandlingstidpunkten för Moddusbehandling i gräsfröodling är i DC 37-39. 

Bild 2. Schema som visar i vilka grödor/produkter där restriktioner kan finnas för Moddusbehandlad gröda. Kontrollera alltid vad som gäller med din spannmålshandlare före behandling med Moddus. 

Viktigt! 
Vissa inköpare av spannmål tar inte emot grödor som behandlats med Moddus för alla ändamål. Kontrollera därför alltid med din spannmålshandlare vad som gäller för dina kontrakt före Moddusbehandlingen. För att underlätta för dig har vi gjort ett schema som visar i vilka grödor/produkter restriktioner för Moddusbehandlad vara kan förekomma (bild 2). 

Läs mer på Moddus produktsida