Nya förutsättningar för betning av potatis 2019

Nyhet - Växtskydd
Maxim 100 FS produktblad bild

Vissa betningsmedel förbjudna

Efter ett beslut från EU är all användning av insekticider ur gruppen Neonikotinider förbjuden. Beslutet gäller från den 19 december 2018. Det innebär i klarspråk att det inför säsongen 2019 varken är tillåtet att beta med, eller använda utsäde, som betats med produkten Prestige* under säsongen 2019. 

*Prestige FS 370 är registrerat varumärke hos Bayer Crop Science

Välj rätt betning för skalkvalité och skydd mot Rhizoctonia

Trots en del förändringar på betningsmarknaden inför 2019 finns fortfrande tillgängliga lösningar för betning av hög kvalitet. Maxim 100 FS ger ett optimalt skydd mot knölburen smitta som Sliverskorv och utsädesburen Svartprickssjuka.

Dessutom ger Maxim 100 FS ett bra och jämförelsevis bättre skydd mot groddbränna och filtsjuka (Rhizoctonia) än andra alternativ.

Dålig och luckig uppkomst orsakas ofta av groddbränna. Groddbränna försämrar både avkastning, sortering och kan ge fler grönfärgade knölar. 

Maxim 100 FS produktblad bild