Ogräsmästaren 2016 är korad! | Syngenta

You are here

Share page with AddThis

Ogräsmästaren 2016 är korad!

Nyhet - Växtskydd
30.06.2016
Ograsmastara 2016 Borgeby

Artikel från Jordbruksaktuellt torsdag den 30 juni 2016


Tre fantastiskt duktiga växtodlare slogs om segern i tävlingen Ogräsmästaren 2016 och på Borgeby Fältdagar korades vinnaren som kommer från Skåne.

Per-Eric Magnusson från Janstorps gård i Skåne kammade hem titeln Årets Ogräsmästare 2016. Juryn har noga bedömt de tre finalisterna och motiverade Per-Eric som nummer ett med följande ord

Genom gedigna investeringar i markförbättrande åtgärder, medveten jordbearbetningsstrategi, en anpassad och varierad växtföljd samt noggrant arbete med bevakning och uppföljning av växtskyddsåtgärder i fält, skapas goda förutsättningar för ett uthålligt växtskyddsarbete på vinnargården. 

Detta i kombination med en anpassad användning av växtskyddsmedel, visar på en systematisk och medveten växling mellan höst- och vårbehandlingar med olika verkningsmekanismer, både inom enskilda grödor och över hela växtföljden.

Hur känns det att vara bäst på ogräs?

– Jag är fortfarande förvånad, att jag vinner över så duktiga motståndare. Jag är överraskad. Tävlingen är ett trevligt initiativ som tar upp probelm som ogrässtrategier, säger Per-Eric och fortsätter:

– Nu ska jag fira med min familj.

På delad andra plats kom Henrik Wallenberg, Limsta Säteri och Per Ericsson, Binninge Gård som båda två fick mycket beröm av juryn för sitt långsiktiga arbete med markens grundförutsättningar.

Ogräsmästaren arrangerades av Jordbruksaktuellt, Syngeta och Hushållningssällskapet.