Ogräsmästaren 2017 är korad! | Syngenta

You are here

Ogräsmästaren 2017 är korad!

Nyhet - Växtskydd
29.06.2017
Ogråsmastäre

Tre duktiga växtodlare slogs om segern i tävlingen Ogräsmästaren 2017 och på Borgeby Fältdagar korades vinnaren som kommer från Skåne.
Håkan Lindquist från Sjöbo i Skåne kammade hem titeln Årets Ogräsmästare 2017. Juryn har noga bedömt de tre finalisterna och motiverade Håkan som nummer ett med följande ord

Årets vinnare förstår vikten av att jobba på lång sikt med en varierad växtföljd med vår- och höstbehandlingar för möjligheten att angripa ogräsen från olika håll. Med en hög närvaro i fält har vinnaren full koll på spirande ogräs samt effekt av behandlingar, på så vis skapas en uthållig växtskyddstrategi.

Tack vare löpande arbete med jordförbättrande åtgärder som dränering samt kalkning och mineraltillförsel enligt markkartering ger årets ogräsmästare bästa möjlighet för en konkurrenskraftig gröda. Det finns hos vinnaren även ett stort engagemang för lantbruket som en hållbar del av landsbygden, där vinnaren förutom en hållbar växtskyddstrategi, tagit flera initiativ till att förbättra vattenmiljön i närområdet med framgångsrika resultat.

Läs hela artikeln om vinnaren här på Jordbruksaktuellt

Ogräsmästaren arrangerades av Jordbruksaktuellt, Syngeta och Hushållningssällskapet.

Läs mer om tävlingen och finalisternas ogrässtrategi