På rätt plats – så här optimerar du din sprutteknik | Syngenta

You are here

På rätt plats – så här optimerar du din sprutteknik

Nyhet - Växtskydd
27.09.2018
atl.nu artikel

En välplanerad höstbehandling ger inte bara ett bra resultat mot ogräset, det ger också betydligt bättre förutsättningar för en hög skörd då konkurrensen mellan grödan och ogräset minimeras.

– Fundera över hur du på bästa sätt ska gå till väga för att få optimal effekt och hur du ska agera för att minska risken att ogräsmedlet hamnar på fel ställe. Det är en bra grundtanke,

säger Richard Ivarsson, säljare och fälttekniker på Syngenta.