Praktisk vägledning för tidig och sen växtreglering | Syngenta

You are here

Share page with AddThis

Praktisk vägledning för tidig och sen växtreglering

Nyhet - Växtskydd
27.02.2017
Växtreglering

En gröda ska orka stå stark och frisk ända till det är dags för skörd, trots att den stöter på många utmaningar under odlingssäsongen. För att utnyttja grödans fulla potential och förebygga liggsäd bör man utgå från fältet förutsättningar.  Gödsling, jordbearbetning och sortval kan optimeras genom att planera in växtreglering i din strategi.

Kom ihåg att för att använda växtreglering måste det finnas tillväxt att reglera. Därför är det viktigt att ha aktiv tillväxt i plantan och att grödan inte är stressad av värme eller kyla vid behandlingen.

I vår vägledning kan du läsa mer om hur tidig och sen växtreglering fungerar!