You are here

Rapsbaggarna måste bekämpas i rätt tid

Växtskydd
12.04.2016

Rapsbaggarna måste bekämpas i rätt tid 

– så blir skyddseffekten i tidiga knoppstadier optimal

Bäst effekt uppnås om man bekämpar rapsbaggarna när de är som mest aktiva och kryper runt på rapsknopparna under dagtid.

Snabba temperaturväxlingar från kallt till varmt under våren kan ge mycket tidiga angrepp på rapsknopparna som är omslutna av gröna blad.

Rapsbaggarna uppsöker gröna rapsknoppar för att lägga sina ägg. De gör ingen skada på rapsplantor utan knoppar. De största skadorna uppkommer i de tidiga stadierna när de gröna rapsknopparna fortfarande är små. 

Plenum har primär kontaktverkan på rapsbaggarna, men upptas av plantan och har även effekt när baggarna äter av behandlade plantor.

Plenums egenskaper:

  • Mycket snabb effekt
  • Bäst effekt under dagen när rapsbaggarna är aktiva
  • Används på grön till gul knopp
  • Ingen korsresistens
  • God blandbarhet
  • Regnfast
     

 

 

 Länk till: Plenum