Rekordmånga bladlöss ökar risken för rödsotvirus | Syngenta

You are here

Share page with AddThis

Rekordmånga bladlöss ökar risken för rödsotvirus

Nyhet - Växtskydd
06.10.2016

För två år sedan förstördes många höstsådda fält av rödsotvirus som spridits av bladlöss under den varma hösten. Den väldigt varma hösten 2016 innebär att det finns risk för samma typ av angrepp och Växtskyddscentralerna i södra Sverige har hittat rekordmånga bladlöss, fler än vid samma tidpunkt 2014. 

Bladlössen sprider rödsotvirus när de flyttar sig mellan plantor för att äta. Ett allvarligt angrepp kan sänka skörden med 70-100 %. Kostnaden för en behandling mot bladlöss är enkel åtgärd och medför endast en marginell kostnad i förhållande till skadorna. 

Rödsotvirus

Hur hittar man bladlössen?
Ett bra sätt att hitta bladlössen i grödan är att lägga sig ner och titta på grödan i motljus. Då syns de som små prickar på bladen.

Tips för att undvika rödsotvirus
• Behandla direkt när du hittar bladlus för att undvika att de hinner sprida viruset.
• Ta bort den ”gröna bron” där bladlössen håller till. Bekämpa ogräs och spillsäd.
• Vid val av sprutteknik se till att få en jämn spridning, Karate 2,5 WG är ett bra kontaktmedel.
• Använd inte nedsatta doseringar, tänk på resistensutvecklingen.
• Använd mycket vatten, 150-200 liter /hektar
• Följ upp med fler behandlingar om bladlöss hittas igen. Bladlöss kan flyga till andra fält.
• Bladlusen är aktiv tills de första frostdagarna kommer.

Var finns mer information?

I Sverige följer växtskyddscentralerna utvecklingen i förekomst av bladlöss. 
Här finns växtskyddscentralernas veckorapporter

Videon (inspelad 2014/2015) visar exempel på hur angrepp kan se ut.

Rödsotvirus var ett stort problem i vissa delar Sverige och i stora delar av Danmark under säsongen 2014/2015. Men det finns en del att göra för att undvika att bladlöss sprider rödsotvirus under milda höstar.