Säker hantering av betat utsäde | Syngenta

You are here

Share page with AddThis

Säker hantering av betat utsäde

Nyhet - Växtskydd
12.04.2016

Betning av utsäde ger ett effektivt skydd mot skadegörare och är ett utmärkt sätt att reducera den totala användningen av bekämpningsmedel.

Det är dock viktigt, liksom vid all användning av kemiska produkter, att vara medveten om hur det betade utsädet ska hanteras.

Medlet kan, om det inte hanteras korrekt, orsaka en viss hudirritation som inte är skadlig men som kan upplevas som obehaglig då den ger en stickande/brännande känsla.

Hudirritationen kallas SFS (Subjective Facial Sensation) och kan förebyggas genom att följa enkla instruktioner.

Här följer några punkter som är mycket viktiga att tänka på:

  1. Förvara betat utsäde på ett sådant sätt att inte barn eller djur kommer åt det.
  2. Vid hantering av betat utsäde eller vid rengöring av maskinen ska du alltid bära handskar, andningsskydd och skyddsglasögon.
  3. Kom ihåg att tvätta dig och din skyddsutrustning ordentligt efter hantering av betat utsäde.
  4. Rengör aldrig utrustningen på en plats där du riskerar att förorena dagvattnet.
  5. Använd eller lämna aldrig smutsiga overaller, handskar etc i bilen eller i andra "rena" utrymmen. På så sätt undviker du att exponera din familj och andra människor för kemikalierna.

Kontakta Syngenta på telefon +45 32871148 för ytterligare information om huddirritation uppstår, eller om du vill veta mer om Force 20 CS-betat utsäde. 

Länk till Syngentas betningsmedel