Välj rätt dosering av Armure vid axgångsbehandlingen | Syngenta

You are here

Share page with AddThis

Välj rätt dosering av Armure vid axgångsbehandlingen

Nyhet - Växtskydd
12.04.2016

Armure är förstahandsvalet för axgångsbehandling i vete efter stadie BBCH 45.

Armure är förstahandsvalet för axgångsbehandling i vete efter stadie BBCH 45. Det ger skydd mot de viktigaste sjukdomarna:

  • Svartpricksjuka
  • Brunfläcksjuka
  • Vetets bladfläcksjuka
  • Gulrost
  • Brunrost

Den bästa effekten uppnås genom att köra tidigt i svampens infektionsförlopp.

Effektiv kontroll av svartpricksjuka vid högt infektionstryck

Svartpricksjuka
Armure är en effektiv produkt mot svartpricksjuka, som är den dominerande sjukdomen i svensk veteodling. Svartpricksjuken har lång latenstid och angreppsgraden avgörs till stor del av vädret i maj och juni.
Våren 2015 har varit väldigt regnig och risken för svampangrepp är höga. Det har även varit svårt för många att hinna med en dubbel behandling. Därför är det viktigt att se över vilka doser som krävs för ett bra resultat.
Vid en normal smittorisk anses ofta 0,4 l Armure ge ett tillräckligt skydd mot svartpricksjuka. Men då vi haft en så regnig period i maj-juni bör dosen höjas till 0,6 - 0,8 l Armure per ha i många fält. 
Att höja doseringen från 0,4  - 0,8 l/ha ökar bekämpningseffekten mot svartpricksjuka med drygt 30%.

Skydda ditt vete mot gul- och brunrost med Armure

 

 

GulrostArmure är också marknadens bästa triazole-fungicid för bekämpning av gulrost (se bild). Vid halva maxdosen, det vill säga 0,4 l per hektar, uppnås effektiv kontroll av sena angrepp av gulrost.
En Armure-behandling ger ett bra skydd mot brunrost men vid hög smittorisk i känsliga sorter bör en hög dos Armure användas, alternativt tillsätts en effektiv blandningspartner.
Tänk på att Armure har en bredare effekt mot de viktigaste sjukdomarna än tänkbara blandningspartners. 
Mer information om Armure finns på produktsidan.