Vibrance Star tar betning av korn till en ny nivå

Nyhet - Växtskydd

Det var längesedan ett nytt heltäckande betningsmedel blev tillgängligt på den svenska marknaden. Betningsmedel är en viktigt då det skyddar ditt utsäde från både jordburna och fröburna svampsjukdomar som riskerar att försämra uppkomst och etablering. 

Med Vibrance Star finns ett nytt heltäckande betningsmedel tillgängligt. Betningen passar särskilt bra i korn eftersom den effektivt bekämpar kornets flygsot som tidigare varit en sjukdom som varit svår att kontrollera. 

Vibrance Star tar betning av korn till en ny nivå

Med Vibrance Star får du en säkrare etablering och kornet får en högre stresstolerans

  • Marknadens bredaste produkt – ger ett heltäckande skydd mot jordburna och fröbruna sjukdomar – äntligen effekt på flygsot utan specialprodukt.
  • NY teknologi – Sedaxan är den första SDHI:n som används som betningsmedel - kombineras med fludioxonil och triticonazol vilket är en optimal lösning i korn.
  • Förbättrad uppkomst och rotutveckling – Sedaxan skyddar kärnan och bildar en skyddande zon så att rötterna kan utvecklas ostört.